Genom kundens ögon

Orginaltitel:
Genom kundens ögon

Längd:
20 min

Köppris:
6 900 kr

Hyrpris:
7 dagar, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Materialet handlar om vikten av att motivera personal med kundservice att analysera sin egen service genom kundens ögon för att därigenom förbättra den.

Syfte/Målgrupp
Varje affär, restaurang och kontor har sin egen kultur och serviceanda som kunden känner av relativt omgående. En öppen, hänsynsfull och professionell serviceanda hjälper kunden och dennes verksamhet och får henne att komma tillbaka med positiva förväntningar. En likgiltig och omdömeslös anda leder till irritation, konflikter och bristande kundrelationer. Men vad är det egentligen som denna anda består av? Hur kan vi bidra till att det blir en positiv anda på vår egen arbetsplats?

Syftet med utbildningspaketet är att förbättra kundservicen genom att få personalen att analysera sin egen service gentemot kunden. Genom kundens ögon är avsedd för alla medarbetareinom en organisation med kundservice. Utbildningen tydliggör grunden i god kundservice.

Filmen är gjord i samarbete med Hemköp, Tallhöjdens Vårdcentral och Skandiabanken.

Utbildningsmaterialets innehåll
- DVD ca 20 min
- studiehandledning “Utbildarens Handbok, ca 25 sidor
- cd-rom skiva med Utbildarens Handbok (Word) och PowerPoint-presentation med rätt att ändra, justera, lägga till och ta bortSamtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

FISH! - Håll visionen levande
Hur undviker en organisation att förlora sin vision? ”FISH! II - håll visionen levande” tar dig med till en arbetsplats där varje medarbetare tar ett personligt ansvar för företagets visioner; service, engagemang och att ha roligt på jobbet. För att uppnå detta följer man tre ledstjärnor - Åtagande, Delaktighet och Coachning.