Rätt från början - om kvalitetsarbete

Orginaltitel:
Rätt från början - om kvalitetsarbete

Längd:
20 min

Köppris:
5 900 kr

Hyrpris:
7 dagar, 2 900 kr

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Peter arbetar som säljare på ett företag där man precis har förlorat en stor kund. Orolig för firmans framtid och sitt eget jobb börjar han undersöka de bakomliggande orsakerna till varför det hände. De slutsatser han drar leder till att han - och alla andra på företaget - får en ny syn på kvalitetsarbete.

Syfte/Målgrupp
Utbildningspaketet tydliggör grunden i kvalitetsarbete samt motiverar till fortsatt kvalitetsutveckling. ”Rätt från början” är ett verktyg vid arbetet med totalkvalitet. Utbildningspaketet förmedlar en positiv attityd och är ett grundläggande verktyg för ständiga förbättringar. Huvudpoängen med programmet är att få alla att inse att det är möjligt att göra rätt från början. “Rätt från början“ är avsedd för alla medarbetare inom organisationen.

Filmen är inspelad i samarbete med Svenska Tryckcentralen.

"Hela paketet präglas av kvalitet - väldigt välgjort."
Torsten Olsson, SIQ

”Videon är en utmärkt allmän introduktion till kvalitetsarbete som i princip riktar sig till alla medarbetare i företag och organisationer. Materialet är pedagogiskt upplagt och känns engagerande och rekommenderas som introduktion till kvalitetsarbete."
Personal och Ledarskap nr 9, 1998

Utbildningspaketet består av
DVD, längd 20 min, Studiehandledning - Utbildarens Handbok och cd-romskiva med Utbildarens Handbok (Word) och PowerPoint-presentation med rätt att ändra, justera, lägga till och ta bort.Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Ge dem en gurka!
Kundservice är ett ädelt arbete. Men hur får man personalen att förstå att kundservice är mer än bara ett jobb? Det är en möjlighet att få kontakt med människor, att förgylla någons dag och att kanske påverka de människor som köper era tjänster eller produkter.