Inte mitt fel – om intern service och kommunikation

Orginaltitel:
Ej angivet

Längd:
19 min

Köppris:
6 900 kr

Hyrpris:
7 dagar, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Filmen innehåller dramatiserade exempel om ansvar, samarbete och kommunikation. I första delen visas hur stora problem uppstår som en följd av många små brister i kvaliteten hos flera personers arbete.
Andra exemplet visar betydelsen av samarbete mellan försäljningsavdelningen, lager- och servicepersonalen för att nå bra resultat och god kvalitet...

I tredje exemplet ser vi hur effektiv, tydlig och öppen kommunikation hjälper alla att arbeta effektivare, nå gemensamma mål och dessutom må bättre. Därutöver visas vikten av god intern service genom 3D-grafik.
Filmen utspelar sig bl.a. på Radisson SAS Royal Viking, Åhléns och Telitel.

Syfte/Målgrupp
Syftet med utbildningspaketet är att tydliggöra, för både chefer och medarbetare, hur man undviker fällor och minskar fel genom att visa grunden för bra samarbete genom intern service.
Inte mitt fel! är avsedd för alla medarbetare inom en organisation. Utbildningen tydliggör grunden i intern service, där kommunikation, ansvar och samarbete utgör de viktigaste beståndsdelarna.

Utbildningspaketet består av:
DVD, längd 19 min, Studiehandledning -Utbildarens Handbok och cd-romskiva med Utbildarens Handbok (Word) och PowerPoint-presentation med rätt att ändra, justera, lägga till och ta bort.Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Jobba Jämt
Sverige brukar kallas världens mest jämställda land. Men vad döljer sig egentligen bakom alla fina ord? I programserien Jobba Jämt synar jämställdhetskonsulterna Ann-Katrine Roth och Magnus Sjögren kvinnors och mäns villkor på olika arbetsplatser. Serien består av 8 olika avsnitt men alla kan köpas separat.