Stress på jobbet

Orginaltitel:
Stress på jobbet

Längd:
30 min

Köppris:
6 900 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Tillgänglig - Klicka här!
Filmtext:
En verktygslåda för arbetsplatser där man tillsammans arbetar för att förebygga negativ stress och utbrändhet. Samtidigt lär man sig effektiv arbetsplanering. Ofta talar man om stress som följd av ökad effektivitet på arbetsplatser. Detta är dock en missuppfattning...

Filmen är inspelad i samarbete med Mc Donalds och Karolinska sjukhuset.

Undersökningar visar att medarbetare mår bättre på arbetsplatser där man arbetar effektivt och där medarbetarna ser helheten, deltar i planeringen samt där det pågår en ständig dialog. "Stress på jobbet" består av tre filmer, alla tre filmerna ligger på samma kassett:

Film 1: Sluta stressa! (17 min)
Hur du startar ett projekt för att hantera stress på arbetsplatsen.
Film 2: Effektiv arbetsplanering (5 min)
Rickard Hedberg, restaurangchef, berättar hur han planerar sin tid.
Film 3: Stress - på gott och ont (8 min)
Hur förebygger du negativ stress och utbrändhet på arbetsplatsen.

Syfte/Målgrupp

Syftet med utbildningsmaterialet är att hjälpa medarbetare på arbetsplatser att starta en diskussion om arbetets mål, arbetsbelastning, stress m.m. Utbildningspaketet är enkelt och effektivt att använda samt utvecklat för svenska förhållanden. Filmen är avsedd för samtliga medarbetare inom en
organisation.

"Som en helhet känns materialet modernt och proffsigt men framför allt lätthanterligt och pedagogiskt. I ”Stress på jobbet” får vi verktygen och sedan är det upp till oss att välja vad vi vill göra av dem".
Personal och ledarskap nr 3, 2000

Utbildningspaketet består av:
- DVD(se ovan)
- Studiehandledning - Utbildarens Handbok och cd-romskiva med Utbildarens Handbok (Word) och PowerPoint-presentation med rätt att ändra, justera, lägga till och ta bort.Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Guldkorn från gäss
Vi kan alla lära hur vi tillsammans skapar en mer effektiv arbetsgrupp genom att ta lärdom från gäss. Filmen är en del av vår utbildning om hur man får uppmuntrande team på arbetet. Materialet visar att om vi samarbeter som grupp, stöttar och uppmuntrar varandra så får vi bättre resultat och når längre...