FISH! - Håll visionen levande

Orginaltitel:
FISH! Sticks - Keeping the vision alive

Längd:
16 min

Köppris:
7 400 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Hur undviker en organisation att förlora sin vision? ”FISH! II - håll visionen levande” tar dig med till en arbetsplats där varje medarbetare tar ett personligt ansvar för företagets visioner; service, engagemang och att ha roligt på jobbet. För att uppnå detta följer man tre ledstjärnor - Åtagande, Delaktighet och Coachning.

"Jag använder "FISH! - håll visionen levande” för att hjälpa organisationer att skapa en företagskultur där samtliga medarbetare, inte bara ledningen, ger nytt liv åt sin vision varje dag."
Larry Wilson, Wilson Learning Corporation

I filmen berättar de anställda på ”Pike Place Fish” hur de lyckades skapa sin vision och vad de gör för att hålla den levande.

Syfte/Målgrupp
Filmen visar vikten av att varje medarbetare är delaktig i organisationens vision. Resultatet blir kunder som trivs och återkommer, en roligare arbetsplats, ökad kreativitet och lönsamhet samt större ansvarskänsla hos medarbetarna. Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom en organisation - alla behöver förstå och hålla visionen levande.

Utbildningspaketet består av:
  • DVD
  • Studiehandledning
  • CD-rom skiva med studiehandledning    Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

  • Vi rekommenderar!

    Inte mitt fel – om intern service och kommunikation
    Filmen innehåller dramatiserade exempel om ansvar, samarbete och kommunikation. I första delen visas hur stora problem uppstår som en följd av många små brister i kvaliteten hos flera personers arbete. Andra exemplet visar betydelsen av samarbete mellan försäljningsavdelningen, lager- och servicepersonalen för att nå bra resultat och god kvalitet...