FISH! - Håll visionen levande

Orginaltitel:
FISH! Sticks - Keeping the vision alive

Längd:
16 min

Köppris:
7 400 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Hur undviker en organisation att förlora sin vision? ”FISH! II - håll visionen levande” tar dig med till en arbetsplats där varje medarbetare tar ett personligt ansvar för företagets visioner; service, engagemang och att ha roligt på jobbet. För att uppnå detta följer man tre ledstjärnor - Åtagande, Delaktighet och Coachning.

"Jag använder "FISH! - håll visionen levande” för att hjälpa organisationer att skapa en företagskultur där samtliga medarbetare, inte bara ledningen, ger nytt liv åt sin vision varje dag."
Larry Wilson, Wilson Learning Corporation

I filmen berättar de anställda på ”Pike Place Fish” hur de lyckades skapa sin vision och vad de gör för att hålla den levande.

Syfte/Målgrupp
Filmen visar vikten av att varje medarbetare är delaktig i organisationens vision. Resultatet blir kunder som trivs och återkommer, en roligare arbetsplats, ökad kreativitet och lönsamhet samt större ansvarskänsla hos medarbetarna. Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom en organisation - alla behöver förstå och hålla visionen levande.

Utbildningspaketet består av:
  • DVD
  • Studiehandledning
  • CD-rom skiva med studiehandledning    Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

  • Vi rekommenderar!

    Känslans intelligens - om emotionell intelligens
    Emotionell begåvning är av betyd ligt större vikt för hur vårt liv gestaltar sig än vårt rationella och logiska tänkande. Denna "Känslans intelligens", som Dr Daniel Goleman beskriver, karaktäriseras av: självkännedom, känslokontroll, motivation, empati och social kompetens.