Mönster som styr - Paradigmer

Orginaltitel:
Business of Paradigms

Längd:
39 min

Köppris:
6 400 kr

Hyrpris:
3 dagar dvd, 2 500 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Joel Barker förmedlar sin erfarenhet och sina tankar om paradigmernas makt över våra liv och vår utveckling. Med en rad konkreta exempel från historien och nutid – enkla som omvälvande - ger han tittaren en djup förståelse för paradigmernas styrka och effekten när någon lyckas bryta mot dem...

Barker menar bl.a. att ett paradigm är en uppsättning regler och värderingar som gör två saker: sätter gränser och talar om hur man ska lösa de problem som uppstår inom själva paradigmet.

Syfte/Målgrupp
Filmen ska ge organisationen och dess anställda förståelse för varför förändringsarbetet ofta är så svårt, och hur det kan underlättas. Du får ”nycklar” till hur man förbättrar utvecklings- och uppfinningsprocesser, samt hur man skapar nya mönster eller paradigmer för olika branscher och organisationer.

Utbildningspaketet består av:
- DVD film

Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Teambilder - Beteendets inverkan
Kathy jobbar med bokföringen hos tre företag. Ytligt sett är de lika - samma storlek, organisation och inriktning. Kathy upplever dock tre helt olika arbetsplatser - med olika synsätt, samarbets-sätt och resultat. De anställdas olika beteenden och attityder styr i hög grad resultatet av Kathys arbete...