Mönster som styr - Paradigmer

Orginaltitel:
Business of Paradigms

Längd:
39 min

Köppris:
6 400 kr

Hyrpris:
3 dagar dvd, 2 500 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Joel Barker förmedlar sin erfarenhet och sina tankar om paradigmernas makt över våra liv och vår utveckling. Med en rad konkreta exempel från historien och nutid – enkla som omvälvande - ger han tittaren en djup förståelse för paradigmernas styrka och effekten när någon lyckas bryta mot dem...

Barker menar bl.a. att ett paradigm är en uppsättning regler och värderingar som gör två saker: sätter gränser och talar om hur man ska lösa de problem som uppstår inom själva paradigmet.

Syfte/Målgrupp
Filmen ska ge organisationen och dess anställda förståelse för varför förändringsarbetet ofta är så svårt, och hur det kan underlättas. Du får ”nycklar” till hur man förbättrar utvecklings- och uppfinningsprocesser, samt hur man skapar nya mönster eller paradigmer för olika branscher och organisationer.

Utbildningspaketet består av:
- DVD film

Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Våga mera - samtal som utvecklar
Våga mera handlar om vikten av att hålla meningsfulla och kontinuerliga utvecklingssamtal. Filmen visar hur viktigt det är att engagera medarbetare och chefer så att båda parter känner sig delaktiga i och tar ansvar för utvecklingssamtalet.