Om oss

På denna sida kan du läsa mer om vilka vi är och vad vi kan erbjuda dig, ditt företag, eller organisation!


Förändring och utveckling

I en värld där utvecklingen aldrig står stilla och marknaden hela tiden förändras, ställs det ständigt nya krav på att företagsledning och medarbetare aktivt deltar i en förändringsprocess som syftar till att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Låt våra utbildningsprodukter ge ditt företag ledning, inspiration och motivation i förändringsarbetet samt till ständigt lärande och kompetensutveckling. Intresset för våra svenska produktioner är mycket stort, tusentals kunder har redan använt dem. Vi i Sverige är globala och internationella, men inlärningen underlättas ändå av att vi kan identifiera oss med svenska förhållanden, teorier, värderingar och språknyanser. Förutom våra egna svenskproducerade utbildningsfilmer marknadsför och säljer vi filmer från bl.a. Ash Quarry/Seven Dimensions, ChartHouse och Key Knowledge/Financial Times vilka har lång erfarenhet av att producera utbildningsfilmer för företag och organisationer. I filmerna presenterar bl.a. Tony Buzan, Peter Quarry och Joel Barker sina visioner över personlig och organisatorisk utveckling.

Varför Du ska välja program från Kompetensmedia!

Med humor, spänning och bra pedagogik hjälper programmen dig att:

  • påverka och förändra attityder och synsätt
  • engagera och stimulera
  • utmana, provocera och väcka debatt
  • visa “helhetsbilden“ på ett effektivt sätt
  • skapa en effektivare inlärning

Ökad kunskap och utveckling hos medarbetare inom näringsliv, förvaltning och skola.

Vårt mål är att öka kompetensen samt förbättra effektiviteten hos medarbetare och chefer och på så sätt bidra till organisationens utveckling och framgång.

Är du en person på ett företag, organisation eller myndighet som behöver verktyg för kompetensutveckling?

Vi har utbildningspaket på DVD, vilka är utvecklade för och i svenska förhållanden. Hos oss kan du hitta inlärningsverktyg i ämnen som bl.a., kommunikation, kundkontakter & försäljning, ledarskap, organisation & kvalitet, teambuilding & samarbete.

Om Swedish Film AB

Swedish Film AB

Swedish Film AB grundades 1947 och är Skandinaviens största distributör av filmer till kunder med verksamheter där de s.k. institutionella rättigheterna (Non-Theatrical rights) är tillämpliga. Några exempel på dessa kundgrupper är bl.a. skolor, fritidsgårdar, bibliotek, sjukhus, barn- & äldreomsorg, kriminalvården, militärförläggningar, föreningar, församlingar, företag, organisationer, statliga och kommunala förvaltningar. Vi bedriver även en omfattande distribution till handelsflottor, flygbolag, färjerederier, bussbolag, detalj- och dagligvaruhandel, hotell och restauranger. Förutom en distribution av fysiska dvd-skivor, tecknar vi även licenser, dels för enstaka visningar eller för filmvisningar vilka sker året runt, s.k. Swedish Film Licens. Våra kunder ges även möjligheter till streaming från vår hemsida.

Våra affärsområden

Swedish Film AB är indelat i två skilda affärsområden:

"Entertainment" bedriver verksamhet med varumärkena Swedish Film, Swedish Film Licens och EasyFilm.

"Education" bearbetar skolor och mediacentraler med varumärkena Filmo, Cinebox Media, och Swedish Film Skolfilm samt näringsliv och förvaltningar med varumärket Kompetensmedia.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av Ulf Wallius (VD) Patrik Borggren (Ekonomi) Mikael Listam (IT) samt Bertil Sandberg och Johan Wallheimer (affärsområdesansvariga)

Historik

Under drygt 60 års tid har företaget verkat såsom distributör av mediet film. Teknikskiften har avlöst varandra och formaten har därmed varierat, men verksamheten har varit och är alltjämt inriktad på att ge kunder inom det institutionella rättighetsområdet – ”Non Theatrical” ett rikt utbud av dokumentär- och underhållningsfilmer.