Känslans intelligens - om emotionell intelligens

Orginaltitel:
.

Längd:
70 min

Köppris:
5 500 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Emotionell begåvning är av betyd ligt större vikt för hur vårt liv gestaltar sig än vårt rationella och logiska tänkande. Denna "Känslans intelligens", som Dr Daniel Goleman beskriver, karaktäriseras av: självkännedom, känslokontroll, motivation, empati och social kompetens.

Inspelad live inför en studiopublik förklarar Goleman hjärnforskningens nya insikter och hur vår emotionella kompetens kan odlas, stödjas och stärkas. Det gäller barnen i skolan, den anställde på sitt arbete, föräldrars och lärares sätt att bemöta barnen och arbetsgivarens sätt att bemöta sina anställda.

Syfte/Målgrupp
Emotionell intelligens är avsedd för alla medarbetare i en organisation – men även för alla föräldrar, lärare och ledare. Alla har nytta av budskapet i denna film. De organisationer som arbetar med emotionella färdigheter i sin organisation kan lättare arbeta med förändringar och får en effektivare verksamhet.

Utbildningspaketet består av:
DVD - längd 70 min

Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Utvecklingssamtal - med fokus på kompetens
Detta är ett filmbaserat utbildningsmaterial som handlar om långsiktig kompetensutveckling på arbetsplatsen. I synnerhet sätter man sig in i utvecklingssamtalets roll i kompetensutvecklingen.