Känslans intelligens - om emotionell intelligens

Orginaltitel:
.

Längd:
70 min

Köppris:
5 500 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Emotionell begåvning är av betyd ligt större vikt för hur vårt liv gestaltar sig än vårt rationella och logiska tänkande. Denna "Känslans intelligens", som Dr Daniel Goleman beskriver, karaktäriseras av: självkännedom, känslokontroll, motivation, empati och social kompetens.

Inspelad live inför en studiopublik förklarar Goleman hjärnforskningens nya insikter och hur vår emotionella kompetens kan odlas, stödjas och stärkas. Det gäller barnen i skolan, den anställde på sitt arbete, föräldrars och lärares sätt att bemöta barnen och arbetsgivarens sätt att bemöta sina anställda.

Syfte/Målgrupp
Emotionell intelligens är avsedd för alla medarbetare i en organisation – men även för alla föräldrar, lärare och ledare. Alla har nytta av budskapet i denna film. De organisationer som arbetar med emotionella färdigheter i sin organisation kan lättare arbeta med förändringar och får en effektivare verksamhet.

Utbildningspaketet består av:
DVD - längd 70 min

Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Från konflikter till lösningar
Utbildningsmaterialet Från konflikter till lösningar erbjuder utbildaren ett praktiskt verktyg för att kunna ge medarbetarna viktiga insikter och lära dem metoder att lösa konflikter...