Framgångsrik förändring

Orginaltitel:
Framgångsrik förändring

Längd:
20 + 15 min

Köppris:
Per del: 6 900 kr
Båda delarna: 11 040 kr


Hyrpris:
7 dagar/del, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Vid en omorganisering, fusion eller annan genomgripande förändring, ställs stora krav på både ledning och medarbetare för att förändringen skall bli framgångsrik. Ingen går opåverkad igenom en förändringsprocess...

För en lyckad förändring krävs att medarbetare och ledning aktivt åtar sig denna. Detta gör de genom att ha kunskap om samt vara för förändringen. Motstånd och rädsla inför en förändring bygger ofta på en negativ föreställning som i värsta fall leder till att man misslyckas helt.

I serien ingår:

Att leda förändring
"Att leda förändring" är främst avsedd för chefer och ledning. Utbildningen handlar om vikten av ett engagerat ledarskap vid större förändringar inom en´organisation. Syftet är att påvisa framgångsfaktorerna i förändringsarbetet ur ledningens perspektiv.

Utbildningsmaterialet omfattar:
 • DVD, 20 min
 • studiehandledning Utbildarens Handbok
 • cd-romskiva med Utbildarens Handbok (Word) och PowerPoint-presentation med rätt att ändra, justera, lägga till och ta bort.

  Att vilja och välja förändring
  "Att vilja och välja förändring" skildrar de olika faser alla medarbetare måste ta sig igenom, innan man kan ta till sig förändringen. Genom att bli medvetna om sina reaktioner är det lättare att gå vidare – i slutänden en förutsättning för en lyckad förändring. Utbildningen är avsedd
  för samtliga inom en organisation.

  Filmerna är gjorda i samarbete med KF lager, Sandahl Partner AB, Ericsson Telecom och Birka Energi.

  Utbildningsmaterialet omfattar:

 • DVD, 15 min
 • studiehandledning Utbildarens Handbok
 • cd-romskiva med Utbildarens Handbok (Word) och PowerPoint-presentation med rätt att ändra, justera, lägga till och ta bort.  Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.