Utvecklingssamtal - med fokus på kompetens

Orginaltitel:
Ej angivet

Längd:
21 min

Köppris:
8 300 kr

Hyrpris:
7 dagar, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Detta är ett nytt videobaserat utbildningsmaterial som handlar om långsiktig kompetensutveckling på arbetsplatsen. I synnerhet sätter man sig in i utvecklingssamtalets roll i kompetensutvecklingen...


I filmen analyserar vi hur en medarbetare utvecklas
i sitt arbete och hur utvecklingen kan styras genom utvecklingssamtal. Vi presenterar en modell med olika faser; från rekrytering, till utveckling i arbetet, till avskedsfaser och sätter oss in i utmaningar. Det är mycket vanligt att man sköter rekrytering och orientering bra. Ofta glöms behovet av utveckling när medarbetaren når den så kallade produktiva fasen, då han redan kan sitt jobb. Efter någon tid kan arbetet bli ”för lätt”, och motivationen tappas. Det händer att kompetenta medarbetare går vidare till en annan arbetsplats och den produktiva arbetsfasen blir ineffektiv och kort.

I den dramatiserade historien i filmen befinner sig Kaj just i den här situationen när han och hans chef förbereder sig för ett utvecklingssamtal.

Materialets delar
Filmen och utbildningsmaterialet är producerat i Sverige, i samarbete med Sollentuna kommun SOLOM, anpassat för svenska förhållanden. Det levereras i en praktisk Kompetensväska som innehåller:
 • 1 DVD-skiva. Innehåller ett drama på ca 22 min.+ ytterligare tilläggsmaterial.
 • 1 CD-romskiva. Innehåller Utbildarens Handbok (Word) + en interaktiv PowerPoint–presentation.
 • Utbildarens Handbok (ca 20 sidor)
 • 5 st licenser av e-learningprogrammet Utvecklingssamtal - med fokus på kompetens.  Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

 • Vi rekommenderar!

  Resan
  "Resan" är mer en introduktion till ett tänkande än en utbildning. ”Resan” ger ett märkligt synintryck eftersom horisont och himmel förblir desamma medan landskapet förändras. Det här är givetvis en illusion. På tåget är synfältet begränsat och vi ser bara en liten väg framför oss. Vi måste planera för att nå vårt mål, eftersom vi inte alltid ser det från den plats där vi för stunden befinner oss.