Processer – förbättra och utveckla din verksamhet

Orginaltitel:
Ej angivet

Längd:
18 min

Köppris:
6 900 kr

Hyrpris:
7 dagar, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Varför fungerar det inte? Det är en fråga vi ofta ställer oss i vårt arbete och många gånger har vi svårt att se var problemen egentligen ligger. Filmen skildrar hur lärarna på en skola tröttnar på alla misstag och bestämmer sig för att förbättra sin arbetssituation...

Med hjälp av dramatiserade
exempel och grafik visar och förklarar filmen hur man går tillväga när man processkartlägger, vad huvud och stödprocesser innebär samt vad som är viktigt att tänka på vid processarbete.
Därefter växer en process hos IKEA fram och som avslutning möter vi representanter från olika företag och kommuner. De delar med sig av sina åsikter och erfarenheter av nyttan med processarbete.

Syfte/Målgrupp
 • Starta en diskussion om nyttan med processkartläggning.
 • Få inblick i vad huvud- och stödprocesser är och vad en processorienterad organisation innebär.
 • Skapa motivation och vilja att påbörja kvalitetsarbetet med att kartlägga sina processer för att få bättre arbetsflöden och större delaktighet bland medarbetare.
 • Förstå och beskriva organisationens verksamhet ur kundens perspektiv
 • Förbättra den interna effektiviteten i organisationens verksamhet.
 • Processorientering innebär att vi i första hand tittar på hur saker och ting blir gjorda i företaget.
  Filmen är avsedd för samtliga medarbetare och ledare i en organisation.

  Utbildningspaketet består av: DVD, längd 18 min, Studiehandledning - Utbildarens Handbok och cd-rom skiva med Utbildarens Handbok (Word) och PowerPoint-presentation med rätt att ändra, justera, lägga till och ta bort.  Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

 • Vi rekommenderar!

  FISH! Tales - Rivstart
  Den här Toyotahandlaren hade både de sämsta säljsiffrorna och den sämsta kundservicen i regionen. Måttet på personalens belåtenhet var så lågt att den inte ens kunde mätas. Duktiga medarbetare valde att sluta. Men när den nya ägaren introducerade FISH!-filosofin började det ske förändringar...