Teambilder - Beteendets inverkan

Orginaltitel:
Your Place in the Team

Längd:
25 + 8 min

Köppris:
6 900 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Kathy jobbar med bokföringen hos tre företag. Ytligt sett är de lika - samma storlek, organisation och inriktning. Kathy upplever dock tre helt olika arbetsplatser - med olika synsätt, samarbets-sätt och resultat.
De anställdas olika beteenden och attityder styr i hög grad resultatet av Kathys arbete...

Man har medvetet valt att låta cheferna i de tre teamen hålla en lägre profil. Meningen är att framhäva vars och ens personliga ansvar för teamets resultat. Samtliga i teamet delar mycket av det ansvar som ledaren annars förväntas ta på egen hand.

Filmen består av en huvudfilm (del A) och videohandledning (del B) för förberedelser, uppföljning, diskussion och självstudier. Dessutom ingår ett studiematerial med råd och tips till handledaren, diskussionsfrågor m.m.

Syfte/Målgrupp
Efter genomgången utbildning ska deltagarna förstå principerna för effektivt teamwork, ha lärt sig vad som utmärker konstruktivt teambeteende, samt se din egen inverkan på teamet och dess resultat. "Teambilder" vänder sig till nya och etablerade arbetsgrupper.

Utbildningsmaterialets innehåll:
  • DVD-film

    Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

  • Vi rekommenderar!

    Coacha mot framgång
    Utbildningsmaterialet "Coacha mot framgång" är ett praktiskt verktyg som ger chefer, handledare och medarbetare viktiga insikter om hur man överför kunskap till andra. I materialet åskådliggörs olika coachingtekniker och en metod för vardagliga coachingtillfällen.