Teambilder - Beteendets inverkan

Orginaltitel:
Your Place in the Team

Längd:
25 + 8 min

Köppris:
6 900 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2 900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Kathy jobbar med bokföringen hos tre företag. Ytligt sett är de lika - samma storlek, organisation och inriktning. Kathy upplever dock tre helt olika arbetsplatser - med olika synsätt, samarbets-sätt och resultat.
De anställdas olika beteenden och attityder styr i hög grad resultatet av Kathys arbete...

Man har medvetet valt att låta cheferna i de tre teamen hålla en lägre profil. Meningen är att framhäva vars och ens personliga ansvar för teamets resultat. Samtliga i teamet delar mycket av det ansvar som ledaren annars förväntas ta på egen hand.

Filmen består av en huvudfilm (del A) och videohandledning (del B) för förberedelser, uppföljning, diskussion och självstudier. Dessutom ingår ett studiematerial med råd och tips till handledaren, diskussionsfrågor m.m.

Syfte/Målgrupp
Efter genomgången utbildning ska deltagarna förstå principerna för effektivt teamwork, ha lärt sig vad som utmärker konstruktivt teambeteende, samt se din egen inverkan på teamet och dess resultat. "Teambilder" vänder sig till nya och etablerade arbetsgrupper.

Utbildningsmaterialets innehåll:
  • DVD-film

    Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

  • Vi rekommenderar!

    Resan
    "Resan" är mer en introduktion till ett tänkande än en utbildning. ”Resan” ger ett märkligt synintryck eftersom horisont och himmel förblir desamma medan landskapet förändras. Det här är givetvis en illusion. På tåget är synfältet begränsat och vi ser bara en liten väg framför oss. Vi måste planera för att nå vårt mål, eftersom vi inte alltid ser det från den plats där vi för stunden befinner oss.