Jamie Olivers teamwork

Orginaltitel:
Jamie´s Kitchen - Fefteen lessons on teamwork

Längd:
25 min

Köppris:
6 900 kr

Hyrpris:
Ej tillgängligt. kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Jamie Olivers engagemang och vision förvandlade ett gäng arbetslösa ungdomar till ett effektivt, välorganiserat team med förmåga att driva en förstklassig restaurang i London, ”Fifteen”. Materialet följer Jamies unga kockelever genom de olika stadierna i deras utveckling...

Lektioner i teamwork visar på de viktigaste bitarna i teamutveckling, dessa har delats upp i fyra punkter som är lätta att komma ihåg och som presenteras med exempel från restaurangen ”Fifteen”.

• Teamets mål och förväntningar måste bli tydliga när de möts första gången. Alla individuella teammedlemmar frågar sig själva vad de tillför teamet. Formningen.
• Individuella styrkor och svagheter börjar synas när medlemmarna ska börja samarbeta och stödja varandra. Individens önskemål och behov måste komma i andra hand gentemot teamets behov. Stormningen
• Grundreglerna har fallit på plats och teamet måste komma fram till hur de ska lösa konflikter, problem och hantera praktiska saker som arbetsfördelningen. Det är dags att se till att alla är helt engagerade och överens om teamets mål. Normningen.
• Nu fungerar gruppen som ett riktigt team. Frågan att ta tag i blir nu: lär vi oss verkligen hela tiden, inte bara från det som är bra utan också från våra misstag? Teamet måste hela tiden sträva efter att bli ännu bättre både individuellt och tillsammans. Prestation.

Utbildningspaketets innehåll:
  • DVD med svensk text
  • Studiehandledning på svenska
  • CD-rom skiva med studiehandledning    Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

  • Vi rekommenderar!

    Inte mitt fel – om intern service och kommunikation
    Filmen innehåller dramatiserade exempel om ansvar, samarbete och kommunikation. I första delen visas hur stora problem uppstår som en följd av många små brister i kvaliteten hos flera personers arbete. Andra exemplet visar betydelsen av samarbete mellan försäljningsavdelningen, lager- och servicepersonalen för att nå bra resultat och god kvalitet...