Drivkraft av Daniel Pink

Orginaltitel:
Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us

Köppris:
245 kr

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Alla människor har som "default"- läge att vara engagerade och aktiva, se bara på våra barn, säger Daniel Pink. Med tiden ändras detta beroende av hur man blir uppskattad och uppmuntrad.

Inre drivkraften
Lön är en förutsättning som alla anställda måste ha för att känna sig uppskattade, men över en viss nivå är det inte längre lönen som är den bästa moroten. Istället kan det vara ett behov av att styra sitt eget liv, lära sig skapa nya saker och göra bättre ifrån sig.

Med det menar Daniel Pink att man som chef och ledare kan få medarbetare att prestera över förväntan och få utväxling på den intre drivkraften, genom att låta medarbetarna spendera en del av sin tid till "eget" arbete.

Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Processer – förbättra och utveckla din verksamhet
Varför fungerar det inte? Det är en fråga vi ofta ställer oss i vårt arbete och många gånger har vi svårt att se var problemen egentligen ligger. Filmen skildrar hur lärarna på en skola tröttnar på alla misstag och bestämmer sig för att förbättra sin arbetssituation...