Resan

Orginaltitel:
The Journey

Längd:
3 min

Köppris:
3 400 kr

Hyrpris:
Ej tillgängligt. kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
"Resan" är mer en introduktion till ett tänkande än en utbildning.

”Resan” ger ett märkligt synintryck eftersom horisont och himmel förblir desamma medan landskapet förändras. Det här är givetvis en illusion. På tåget är synfältet begränsat och vi ser bara en liten väg framför oss. Vi måste planera för att nå vårt mål, eftersom vi inte alltid ser det från den plats där vi för stunden befinner oss.

Det avslöjas för oss genom undersökning och planering. Vi LITAR på gruppen som för oss dit, men vi vet att om vi stöter på hinder under resans gång måste vi revidera våra planer.
När filmen ”Resan” spelades in, hade Nullabor Plains svämmat över och skapat enorma vattensamlingar. På grund av detta var lokföraren tvungen att sakta ned farten och ändra färdvägen. Trots det nådde vi vårt mål. Översvämningen var utan tvivel ett hinder, men den gav oss också tillfälle att få se någonting vackert och sällsynt.
Det är själva kärnan i förändring.

Utbildningspaketet består av:
  • DVD
  • Diskussionsfrågor


    Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

  • Vi rekommenderar!

    Inte mitt fel – om intern service och kommunikation
    Filmen innehåller dramatiserade exempel om ansvar, samarbete och kommunikation. I första delen visas hur stora problem uppstår som en följd av många små brister i kvaliteten hos flera personers arbete.