Från konflikter till lösningar

Orginaltitel:
Från konflikter till lösningar

Längd:
20 + 12 min

Köppris:
7 100 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Tillgänglig - Klicka här!
Filmtext:
Utbildningsmaterialet Från konflikter till lösningar erbjuder utbildaren ett praktiskt verktyg för att kunna ge medarbetarna viktiga insikter och lära dem metoder att lösa konflikter.

I huvudfilmen går man igenom flera dramatiserade konfliktsituationer i olika arbetsmiljöer. Det första avsnittet introducerar konceptet problemspiral, som är ett resultat av oförmåga att hantera konflikter. I de följande avsnitten introducerar man motsatsen till problemspiralen; konceptet framgångsspiral. Man visar vilka principer som gäller för att ta upp och lösa problem på ett konstruktivt och arbetsrelaterat sätt och hur man tillsammans kommer överens om spelregler för konfliktsituationer.

Filmen är inspelad i samarbete med Sandahl Partner, Telia Handel och Spendrups bryggeri.

Huvudbudskapen
Alla medarbetare har rätt och skyldighet att ta upp problem. Ta upp problemet direkt med personen det handlar om. Tillåt aldrig negativa rykten och skvaller att sprida sig. Ta upp och diskutera problemet utifrån arbetet. Följ upp det ni gemensamt kommit överens om.

Utbildningspaketet består av:
-DVD
-Studiehandledning
-CD-rom skiva med studiehandledning och PowerPoint-
presentation med rätt att ändra, lägga till och ta bort.Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.