Sanningsögonblick

Orginaltitel:
Moment of truth

Längd:
22 min

Köppris:
6900 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Ibland önskar man att livet hade en pausknapp, man står inför ett svårt beslut och måste direkt avgöra vad som är rätt. Här förser vi med några tips och användbara tankesätt som du kan använda för att snabbt kunna ta rätt beslut.

Programmet fokuserar på några etiska dilemman som olika personer står inför och diskuterar hur man kan tänka för att handla etiskt och fatta genomtänkta beslut. Exemplen i filmen tar upp situationer med både chefer, medarbetare och vänner.

Utbildningspaketet består av:

  • DVD

  • Studihandledning

  • cd-rom skiva med studiehandledningSamtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Lärarhandledning - FISH! för skola
Baserat på en av världens mest använda utbildningsfilmer har nu FISH! för skola även kommit till Sverige!