Sanningsögonblick

Orginaltitel:
Moment of truth

Längd:
22 min

Köppris:
6900 kr

Hyrpris:
7 dagar dvd, 2900 kr

Påseende:
Finns för påseende kostnadsfritt i 14 dagar. Kund betalar returporto.

Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Ibland önskar man att livet hade en pausknapp, man står inför ett svårt beslut och måste direkt avgöra vad som är rätt. Här förser vi med några tips och användbara tankesätt som du kan använda för att snabbt kunna ta rätt beslut.

Programmet fokuserar på några etiska dilemman som olika personer står inför och diskuterar hur man kan tänka för att handla etiskt och fatta genomtänkta beslut. Exemplen i filmen tar upp situationer med både chefer, medarbetare och vänner.

Utbildningspaketet består av:

  • DVD

  • Studihandledning

  • cd-rom skiva med studiehandledningSamtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Skyll inte ifrån dig
Carol arbetar med ett nytt projekt som handlar om företagets ansvar ute i samhället. Det går precis ut en pressrelease när de inser att det är ett allvarligt stavfel i texten. Stavfelet ger dem oönskad publicitet i press och sociala medier. Alla börjar skylla på varandra och för att undvika att liknande händelser sker i framtiden arbetar de upp en 4-stegs plan där de försäkrar sig om att alla lär av sina misstag och att inte skylla ifrån sig.