Jobba Jämt

Orginaltitel:
Ej angivet

Längd:
28 min

Köppris:
Per del: 2500 kr
Hela serien: 12 000 kr


Trailer:
Ej tillgänglig.
Filmtext:
Sverige brukar kallas världens mest jämställda land. Men vad döljer sig egentligen bakom alla fina ord? I programserien Jobba Jämt synar jämställdhetskonsulterna Ann-Katrine Roth och Magnus Sjögren kvinnors och mäns villkor på olika arbetsplatser. Serien består av 8 olika avsnitt men alla kan köpas separat.


Stena Scandinavica
Kan en kvinna vara sjöman?
Kvinnor på sjön existerade länge bara i form av lättklädda bilder på väggarna. Idag arbetar människor av båda kön ombord, men ofta i olika roller. När jämställdhetskonsulterna kliver ombord på fartyget Stena Scandinavica möter de gamla hierarkier, råbarkad jargong och cementerade könsuppdelningar.
Kaptenen ombord vill öka jämställdheten ombord och följa konsulternas råd, men delar av personalen är skeptisk.

BK Häcken
Fotbollssverige – männens arena?
BK Häcken lägger ner mycket kraft för att hålla kvar herrarna i allsvenskan. Samtidigt har eldsjälar påbörjat en kamp för att klubben ska ta den nystartade flickverksamheten på allvar. Men hur modern är egentligen synen på fotbollsspelande tjejer? Är dam- och herrfotboll samma idrott? Och kan en kvinna träna herrlag i fotboll?
Jämställdhetskonsulterna får en tuff match när de möter förlegade föreställningar om könen och en ovilja mot förändringar.

Wistrands advokatbyrå
Prestera mera!
Advokatyrket ställer hårda krav och förväntas innebära mycket jobb och pengar. Hur går det att förena med föräldraskap? På Wistrands advokatbyrå ses mobiltelefon och bärbar dator som lösningar men omöjliggör i praktiken att medarbetarna är föräldralediga på riktigt.
En majoritet av juristerna är män. Varför rekryteras så få kvinnor? Följ med till en konservativ miljö där jämställdhetskonsulterna sätter fingret på orimliga arbetskrav och män som väljer män.

KappAhl
Deltid i könsfabriken
I de flesta klädaffärer finns en tydlig uppdelning av vem som ska köpa vad. Gränsen är knivskarp mellan det rosa och det blå redan på babyavdelningen. Vilka möjligheter har kunden att välja fritt bortom könsgränserna? Hur bemöts t ex en man som vill köpa ett traditionellt damplagg?
När jämställdhetskonsulterna besöker KappAhl undersöker de om klädbutikens stereotypa indelning är den enda möjliga och ifrågasätter varför just kvinnor inom handeln tvingas jobba deltid.

KMH
Kön och lön på Kungliga Musikhögskolan
Män som syns, hörs och tar plats. Kvinnor som försöker höja sina röster och löner. Kungliga musikhögskolan i Stockholm kan skryta med 200 år gamla anor – men är institutionen redo att ta itu med klassiska jämställdhetsproblem?
På KMH sätter jämställdhetskonsulterna fokus på ojämlika villkor bland anställda och tvingar ledningen att förklara löneskillnader.

Vårdcentralen
Osunt i vården?
Offentlig sektor är och har länge varit en plats som männen håller sig borta ifrån - förutom högstatusyrken som kirurg eller ambulansvårdare. Vad innebär obalansen för det fåtal män som väljer att jobba på vårdcentraler?
På Riksby vårdcentral möter jämställdhetskonsulterna kvinnor som är lika duktiga på att uppvärdera män som på att baktala sina kvinnliga kollegor. Finns det könsskillnader även vad gäller bemötandet av patienter? Följ med när Jobba Jämt tar tempen på jämställdheten inom primärvården.

ICA-butiken
Fast i kassan
Mäns och kvinnors arbetsuppgifter i matbutiker är ofta lika förutsägbara som var man hittar mjölken. Varför sitter kvinnorna fast i kassan medan männen får flexiblare sysslor med mer status?
När jämställdhetskonsulterna kliver in bland hyllorna på ICA uppmärksammar de en ”tickande bomb”. Deras åtgärdsförslag skulle både främja jämställdheten och innebära friskare och gladare personal men välkomnas inte av alla.

Hjällsnässkolan
Kränkningar och könsord i klassen
Könsord är vardagsmat i de flesta skolkorridorer och utrymmet för avvikande är extremt litet. Måste det vara så?

På Hjällsnässkolan uppmuntrar jämställdhetskonsulterna praktiskt jämställdhetsarbete och får lärare och elever att fundera över invanda könsroller. För vem vinner på att tjejer ses som känsliga och killar som tuffingar? Konsulterna hittar lärare som är beredda att granska sina egna brister men möter också protester mot att killar och tjejer ska behandlas lika.

Samtliga priser som anges ovan är exklusive moms och frakt.

Vi rekommenderar!

Utvecklingssamtal - med fokus på kompetens
Detta är ett filmbaserat utbildningsmaterial som handlar om långsiktig kompetensutveckling på arbetsplatsen. I synnerhet sätter man sig in i utvecklingssamtalets roll i kompetensutvecklingen.